نام واحد : فنی مهندسی اشراق هگمتانه

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : بلوار یکم...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار یکم خیابان 10 قطعه 420
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر محمد نیک پسند
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : سیستم کنترل چراغهای راهنمایی

 • سریال مجوز : 3305685
 • شماره مجوز : 2057
 • تاریخ مجوز : 14/06/1387
 • کد محصول : 31901612
 • شرح محصول : سیستم کنترل چراغهای راهنمایی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%