نام واحد : آذران صنعت بهاران

 • استان : همدان
 • شهر : بهار
 • نشانی شرکت : خیابان 17...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بهاران قطعه 90 جنب الکتروتابش
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هادی رکابدار
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان)

نام محصول : کلکتور استارت

 • سریال مجوز : 3307007
 • شماره مجوز : 2198
 • تاریخ مجوز : 05/07/1388
 • کد محصول : 31901116
 • شرح محصول : اجزاءسیستم استارت
 • ظرفیت : 143,360 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%