نام واحد : جار - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : شریعتی پایین...
 • تلفن شرکت : ********776جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شریعتی پایین تراز خ ملک روبروی ک میثاق 4 پ 331
 • تلفن واحد : *****776جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر صلبی
 • تلفن مدیر : *******937جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ فلورسنت و رفلکتور

 • سریال مجوز : 1702696
 • شماره مجوز : 4643906011
 • تاریخ مجوز : 30/08/1375
 • کد محصول : 31501537
 • شرح محصول : چراغ رفلکتوری فلورسنت
 • ظرفیت : 75,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%