نام واحد : پارس تدبیر پاریز

 • استان : کرمان
 • شهر : بردسیر
 • نشانی شرکت : کرمان –بولوار...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جنب صنایع فولاد کرمان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امین جلالپور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 200315000000
 • شماره مجوز : 60/163703
 • تاریخ مجوز : 03/08/1394
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 1,200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%