نام واحد : آریا سویامیرفصیحیتمدید101078

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : سعادت اباد خ...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک فیروزکوه قطعه 4.5 دی سی از بلوک غذائی
 • تلفن واحد : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فیروزکوه

نام محصول : پنیرازسویا

 • سریال مجوز : 1766945
 • شماره مجوز : 31688
 • تاریخ مجوز : 26/07/1382
 • کد محصول : 15141313
 • شرح محصول : پنیرازسویا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%