نام واحد : کانساران معدن نادر

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : بلوار بعثت ،...
 • تلفن شرکت : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد رضا تاجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کرومیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200316000000
 • شماره مجوز : 1418/27/119
 • تاریخ مجوز : 31/03/1395
 • کد محصول : 1320512353
 • شرح محصول : کرومیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 1,700 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%