نام واحد : شادروماشین

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزدشهرک صنعتی بلوارکاج 24متری دوازدهم
 • تلفن واحد : ******727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد افشارفر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : انواع موتور DC فن- برف پاک کن- بخاری خودرو

 • سریال مجوز : 3405813
 • شماره مجوز : 87/281
 • تاریخ مجوز : 03/11/1387
 • کد محصول : 31101210
 • شرح محصول : انواع الکتروموتورباتوان زیریک اسب
 • ظرفیت : 650,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%