نام واحد : علی احمدی - تمدید 31945

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خ ایت الله...
 • تلفن شرکت : ****443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد ارغوان هفت قطعه 37 بی
 • تلفن واحد : ****443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی جو

 • سریال مجوز : 1764886
 • شماره مجوز : 68446
 • تاریخ مجوز : 14/11/1381
 • کد محصول : 15311424
 • شرح محصول : بسته بندی جو
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%