نام واحد : بسته بندی مرغ و گوشت به فام پروتئین سهند - تمدید37221

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک نصیراباد...
 • تلفن شرکت : *******228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیراباد خ سرو12 قطعه 105 و 106
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : نگار طهماسبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : اماده و بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1765211
 • شماره مجوز : 51078
 • تاریخ مجوز : 29/09/1388
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%