نام واحد : مهندسی ترافیکی سیمای سازگان افزار

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزد بلوارآزادگان بعدازهتل کاروان
 • تلفن واحد : ****723جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین دهقان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژتابلوهای فلزی هدایت ومسیروعلائم وراهنما

 • سریال مجوز : 3419560
 • شماره مجوز : 87/24
 • تاریخ مجوز : 05/02/1387
 • کد محصول : 28991342
 • شرح محصول : تابلوفلزی
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%