نام واحد : الکتریکی البرز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : مطهری خ کوه...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهید رجائی جنب مسجد ولی اله اعظم
 • تلفن واحد : ****873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهریار اسدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرپیچ

 • سریال مجوز : 1702723
 • شماره مجوز : 27927
 • تاریخ مجوز : 02/12/1374
 • کد محصول : 31201410
 • شرح محصول : انواع پریز-دوشاخه-سرپیچ
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%