نام واحد : کشت وصنعت کوهساردماوند -تمدید 42973

 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : ****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رودهن مهرابادابتدای ج نوده پ 2فرعی از10اصلی
 • تلفن واحد : ****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1768428
 • شماره مجوز : 40632
 • تاریخ مجوز : 25/12/1382
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%