نام واحد : حسینی-سید مهدی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرضا میدان...
 • تلفن شرکت : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا منطقه صنعتی سپهر اباد خ 8 پ 82
 • تلفن واحد : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مهدی حسینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

نام محصول : انواع اینورترتبدیل ACبهDC

 • سریال مجوز : 1321290
 • شماره مجوز : 16081
 • تاریخ مجوز : 19/05/1384
 • کد محصول : 31101631
 • شرح محصول : انواع اینورترتبدیل ACبهDC
 • ظرفیت : 125 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%