نام واحد : حمید رضا نظر - تمدید 40997

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خیابان پیروزی...
 • تلفن شرکت : *****338جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ تلاشگران خ کوشاوران 3قطعه 2491 از بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *****338جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا نظر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده بسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 1768445
 • شماره مجوز : 40714
 • تاریخ مجوز : 26/12/1382
 • کد محصول : 15121412
 • شرح محصول : بسته بندی ماهی درخلاء
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%