نام واحد : تابلو سازی آرتا توان اردبیل-با مسئولیت محدود

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل -سه...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-شهرک صنعتی شماره2-قطعه827
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدحسین هاشمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : تابلوی فرمان

 • سریال مجوز : 3508055
 • شماره مجوز : 125/6098
 • تاریخ مجوز : 22/04/1388
 • کد محصول : 31201615
 • شرح محصول : تابلوی فرمان صنعتی
 • ظرفیت : 24 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%