نام واحد : حمیده پریشانی فروشانی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : خوشاب
 • نشانی شرکت : روستای نور...
 • تلفن شرکت : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : متطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیده پریشانی فروشانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره کرومیت

 • سریال مجوز : 200332000000
 • شماره مجوز : 1538998/120
 • تاریخ مجوز : 05/12/1394
 • کد محصول : 1320512354
 • شرح محصول : کنسانتره کرومیت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%