نام واحد : کریم سیاه منصوری وفرزانه کردبچه سیاه منصوریتمدید80158

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : افریقا...
 • تلفن شرکت : ****204جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : افریقا ساختمان سپیدار شماره آ 34
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیرهومن سیاه منصوری
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : کمپوت میوه

 • سریال مجوز : 1769621
 • شماره مجوز : 56120
 • تاریخ مجوز : 28/04/1383
 • کد محصول : 15131510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کمپوت میوه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%