نام واحد : مبتکرین توسعه اقتصادی شایان

 • استان : زنجان
 • شهر : طارم
 • نشانی شرکت : فرمانیه-...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدحسین شایانفر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 200336000000
 • شماره مجوز : 30197/118
 • تاریخ مجوز : 02/11/1395
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%