نام واحد : آریا شهریار پارسیان - تمدید 20634

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : رباط کریم...
 • تلفن شرکت : ******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رباط کریم قریه حسین آباد ینگجه پ 153 فرعی از 109 اصلی
 • تلفن واحد : ******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چای جعبه ای وکیسه ای

 • سریال مجوز : 1770658
 • شماره مجوز : 62220
 • تاریخ مجوز : 18/08/1383
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%