نام واحد : پوره میوه گلچین - تمدید29566

نام محصول : اماده سازی بسته بندی میوه خشک

 • سریال مجوز : 1762756
 • شماره مجوز : 20504
 • تاریخ مجوز : 28/12/1380
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%