نام واحد : تولیدی تابلوی نطنز تابسا-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نطنز
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اوره نطنز نبش فرعی 3قبلا 1525085
 • تلفن واحد : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعیدکندری-مهدی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اوره نطنز

نام محصول : تابلوی برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 1321291
 • شماره مجوز : 1637
 • تاریخ مجوز : 27/07/1382
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 120 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%