نام واحد : یوفو الکترونیک

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- خیابان...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین - مجتمع لیا- جاده بوئین زهرا- پارک صنعتی لیا- خیابان
 • تلفن واحد : **********4-4جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن پارکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رله دوبل انژکتور

 • سریال مجوز : 3700937
 • شماره مجوز : 30343
 • تاریخ مجوز : 26/12/1386
 • کد محصول : 31901159
 • شرح محصول : انواع رله الکترونیکی خودرو
 • ظرفیت : 1,800,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%