نام واحد : گندله سازی زرسیم صنعت

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : بلوار پیروزی...
 • تلفن شرکت : *******344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده سیرجان شیراز جاده عین البقر جنب معدن 4 گل گهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهنام زیدآبادی نژاد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200343000000
 • شماره مجوز : 1705
 • تاریخ مجوز : 17/01/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%