نام واحد : دالمن

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : تهران- خیابان...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تاکستان کیلومتر4بطرف قزوین خیابان صنعت نهم
 • تلفن واحد : ***********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کامبیز طاهرخانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیوزکات اوت

 • سریال مجوز : 3702604
 • شماره مجوز : 22973
 • تاریخ مجوز : 07/11/1388
 • کد محصول : 31201331
 • شرح محصول : فیوزکات اوت
 • ظرفیت : 125,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%