نام واحد : تحلیلگران صنایع توان آرد

نام محصول : تابلو خازن

 • سریال مجوز : 3702825
 • شماره مجوز : 4960
 • تاریخ مجوز : 17/06/1378
 • کد محصول : 31201617
 • شرح محصول : تابلوی اصلاح ضریب قدرت [تابلوی خازن]
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%