نام واحد : شیروفراورده های شیری مازن لبن خزرسبزینه تمدید24236

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1717983
 • شماره مجوز : 52358
 • تاریخ مجوز : 22/02/1381
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%