نام واحد : تعاونی صنایع روشنائی

نام محصول : قاب فلزی چراغ

 • سریال مجوز : 1702809
 • شماره مجوز : 303204
 • تاریخ مجوز : 25/01/1362
 • کد محصول : 31501550
 • شرح محصول : قاب چراغهای روشنائی
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%