نام واحد : ابوالفضل علیجانی و همایون وصالها و محمدجعفر حصاری

نام محصول : تولیدانواع کشوئی رادیوپخش ا

 • سریال مجوز : 3705286
 • شماره مجوز : 16378
 • تاریخ مجوز : 27/12/1380
 • کد محصول : 31901410
 • شرح محصول : سایر وسایل وتجهیزات برقی وسایل نقلیه موتوری
 • ظرفیت : 2,850 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%