نام واحد : قزل حصار

نام محصول : دستگاه معدن یاب

 • سریال مجوز : 1702812
 • شماره مجوز : 410201
 • تاریخ مجوز : 25/11/1362
 • کد محصول : 31901812
 • شرح محصول : دستگاه معدن یاب
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%