نام واحد : رستا ایمن دارو

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ مطهری...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد بلواربهارستان خ حسابی قطعه 215-214-213تی جی
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شادی بصام
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : کنسرو گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1774231
 • شماره مجوز : 37899
 • تاریخ مجوز : 14/10/1384
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%