نام واحد : البرز ریز سامانه

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین- کیلومتر10 جاده قزوین- رشت- روبروی پلیس راه
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر الفتی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بردهای نمایش الکترونیکی

 • سریال مجوز : 3705414
 • شماره مجوز : 1149
 • تاریخ مجوز : 07/02/1381
 • کد محصول : 30001129
 • شرح محصول : بردهای نمایش الکترونیکی LED
 • ظرفیت : 20 هزار عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%