نام واحد : محسن محمد خانی تمدید40473

نام محصول : سردخانهزیر صفر

 • سریال مجوز : 1774414
 • شماره مجوز : 39149
 • تاریخ مجوز : 03/11/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%