نام واحد : آرین رزین

نام محصول : بوشینگ بلند33کیلوولت

 • سریال مجوز : 3705970
 • شماره مجوز : 7693
 • تاریخ مجوز : 07/06/1381
 • کد محصول : 31201650
 • شرح محصول : تجهیزات تابلوهای برق طبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 16,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%