نام واحد : تولید روی بندرعباس

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ********761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا منفرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خلیج فارس

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 13/23524
 • تاریخ مجوز : 13/09/1391
 • کد محصول : 1320512351
 • شرح محصول : کنسانتره سرب
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%