نام واحد : تولیدی و صنعتی سامانه های کنترل دقیق

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین - شهر صنعتی لیا - مجتمع کارگاهی فاز 2- شرکت سامانه های
 • تلفن واحد : ***********7-3جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد باقری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : کیوسکهای اطلاع رسانی

 • سریال مجوز : 3710243
 • شماره مجوز : 2683
 • تاریخ مجوز : 12/02/1390
 • کد محصول : 28921313
 • شرح محصول : دستگاه باجه های اطلاع رسانی
 • ظرفیت : 1,250 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%