نام واحد : توان تابلو البرز واحد شماره 2

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز - خ بیهقی- نبش خ جریر طبری
 • تلفن واحد : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین خانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی برق فشارمتوسط کامپکت تا33کیلوولت

 • سریال مجوز : 3711371
 • شماره مجوز : 22164
 • تاریخ مجوز : 17/09/1388
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 25 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%