نام واحد : مهرگان فرجام پارس فریدمهرگان وزهرا قلندریانتمدید46527

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : اسکندری کوچه...
 • تلفن شرکت : *****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اسکندری کوچه کاظمی پلاک 28
 • تلفن واحد : *****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 1775920
 • شماره مجوز : 57487
 • تاریخ مجوز : 21/04/1385
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%