نام واحد : مهندسی گرگان تابلو

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : تهران بزرگراه...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اق قلا خ سازندگی 2 خ کار
 • تلفن واحد : ***********017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عین اله ده باشی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : تابلوی کنترل plc

 • سریال مجوز : 3807932
 • شماره مجوز : 4393
 • تاریخ مجوز : 12/10/1387
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 40 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%