نام واحد : بهبود تجهیز صنایع گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی آق قلا فاز 3 تولید پنجم قطعه 129
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر غلامی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : تابلوی کنتور برق

 • سریال مجوز : 3811958
 • شماره مجوز : 10638
 • تاریخ مجوز : 02/09/1389
 • کد محصول : 31201614
 • شرح محصول : تابلوی کنتور برق
 • ظرفیت : 1,400 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%