نام واحد : شرکت اطعمه بستر خلیج فارس - تمدید 66177

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد قطعه 243 از بلوک جی تی
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : اماده بسته بندی جگر زبان گوساله

 • سریال مجوز : 1777395
 • شماره مجوز : 68397
 • تاریخ مجوز : 27/08/1385
 • کد محصول : 15111312
 • شرح محصول : احشاءخوراکی حیوانات ازنوع گاوی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%