نام واحد : صنایع مگانور ابتکار-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کاشان شهرک صنعتی راوند انتهای بلوار 3 خ 22 استیجاری
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک صیرفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی راوند

نام محصول : لامپ LED مونتاژ

 • سریال مجوز : 1338169
 • شماره مجوز : 34986
 • تاریخ مجوز : 22/07/1389
 • کد محصول : 31501311
 • شرح محصول : لامپ LED
 • ظرفیت : 3,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%