نام واحد : زاگرس انرژی کاوان

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز بلوار...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز بلوار مدرس کارخانجات مخایراتی ایران
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامحسین محمدی
 • تلفن مدیر : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دسته سیم وسایل نقلیه موتوری شبکه سیم کشی

 • سریال مجوز : 2420019
 • شماره مجوز : 54147
 • تاریخ مجوز : 03/12/1388
 • کد محصول : 31901424
 • شرح محصول : دسته سیم وسایل نقلیه موتوری شبکه سیم کشی
 • ظرفیت : 100,000 دست
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%