نام واحد : تغلیظ کاران مس

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : چهارراه...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده رفسنجان سرچشمه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدعباس میرصادقی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 580136000000
 • شماره مجوز : 53214
 • تاریخ مجوز : 20/07/1391
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%