نام واحد : فنی مهندسی توزیع گستران انرژی پایدار شرق

 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • نشانی شرکت : مشهد خ هفت...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بجنورد-شهرک صنعتی شماره یک واحد کارگاهی شماره 16
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم آذرخش
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی اندازه گیری

 • سریال مجوز : 3921795
 • شماره مجوز : 115027
 • تاریخ مجوز : 14/12/1390
 • کد محصول : 31201619
 • شرح محصول : تابلوی اندازه گیری
 • ظرفیت : 420 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%