نام واحد : بهینه سازان تغذیه

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : سعدی شمالی...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فریدون اشراقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان 2

نام محصول : سالاد الویه

 • سریال مجوز : 200319000000
 • شماره مجوز : 118/27867
 • تاریخ مجوز : 16/11/1393
 • کد محصول : 1549412454
 • شرح محصول : سالاد الویه
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%