نام واحد : صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران - شهر صنعتی البرز - خ حکمت دوم - داخل مجموعه کنتورسازی ایران
 • تلفن واحد : **********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسداله غریقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی

 • سریال مجوز : 3716718
 • شماره مجوز : 9838
 • تاریخ مجوز : 03/05/1389
 • کد محصول : 31501310
 • شرح محصول : انواع لامپهای کم مصرف الکترونیکی
 • ظرفیت : 20,130,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%