نام واحد : ماد کوش

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرعباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی - منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا صمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خلیج فارس

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 580136000000
 • شماره مجوز : 13/10616
 • تاریخ مجوز : 30/05/1386
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 2,500,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%