نام واحد : طرحهای صنعتی راد نیروی کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : بلوار کشاورز...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان ک 4 جاده باغین رفسنجان
 • تلفن واحد : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن حسن زاده موروئی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنتوربرق دیجیتالی تکفاز الکترونیکی

 • سریال مجوز : 2611034
 • شماره مجوز : 5/26565
 • تاریخ مجوز : 28/06/1390
 • کد محصول : 100000009
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 96,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%