نام واحد : مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580154000000
 • شماره مجوز : 166570/60
 • تاریخ مجوز : 04/08/1393
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 1,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%