نام واحد : حسن کوخائی - تمدید 88440

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : شاداباد خ...
 • تلفن شرکت : *****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شاداباد خ 17شهریورخ 15متری شهیدکرمی خ 5 پ 5
 • تلفن واحد : *****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن کوخایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع غذاهای آماده طبخ غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1780093
 • شماره مجوز : 24639
 • تاریخ مجوز : 19/02/1386
 • کد محصول : 15132210
 • شرح محصول : غذاهای اماده ازسبزیجات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%